Dotazník finančnej správy k transakciám so závislými osobami

Aktualizácia: Úrad pre vybrané hospodárske subjekty predĺžil lehotu na zaslanie dotazníka k transakciám so závislými osobami. Oslovený daňový subjekt tak bude mať možnosť vyplnený dotazník predložiť Úradu až do 30. apríla 2022 namiesto pôvodného termínu 28. marca 2022.

Finančná správa sa pri daňových kontrolách čoraz viac zameriava na oblasť transferového oceňovania. O tom svedčí aj fakt, že v posledných dňoch oslovil Úrad pre vybrané hospodárske subjekty cez portál finančnej správy niekoľko daňových subjektov za účelom vyplnenia dotazníka k transakciám, ktoré uskutočnili v priebehu zdaňovacieho obdobia roka 2020 (prípadne zdaňovacie obdobie ukončené v roku 2020) so svojimi závislými osobami.

Samotný dotazník má jednoduchú štruktúru a vyžaduje doplnenie údajov, ako sú základné identifikačné údaje o daňovníkovi, identifikačné údaje jednotlivých závislých osôb a samozrejme hodnotové vyjadrenie transakcií, ktoré uskutočnil daňovník s konkrétnou závislou osobou.

Dôležitou informáciou pre daňové subjekty, ktoré takýto dotazník obdržali je, že vyplnenie tohto dotazníka je na dobrovoľnej báze. Dotazník má iba informatívny charakter a finančná správa ich rozposlala s cieľom zistiť, ako bojovať efektívnejšie proti kráteniu daní a daňovým únikom. Tieto informácie majú okrem toho finančnej správe pomôcť vyhodnotiť potrebu legislatívnych aj nelegislatívnych zmien v oblasti transferového oceňovania.

Vyplnený dotazník k transakciám so závislými osobami môže oslovený daňový subjekt zaslať Úradu pre vybrané hospodárske subjekty do 30. apríla 2022 elektronicky (pôvodný termín bol 28. marca). Nevyplnenie dotazníka nebude mať žiadne následky pre daňové subjekty a teda žiadne sankcie v súvislosti s nevyplnením dotazníka osloveným daňovníkom nehrozia. Zároveň, ak patríte medzi daňovníkov, ktorým dotazník zaslaný nebol, netreba mať obavy, keďže podľa tlačovej správy Úrad pre vybrané hospodárske subjekty oslovil týmto spôsobom len 889 daňových subjektov.

Naši špecialisti na transferové oceňovanie sú vám k dispozícií pri vypĺňaní dotazníka k transakciám so závislými osobami ako aj pri iných otázkach súvisiacich s transferovým oceňovaním.

Neváhajte sa na nás obrátiť!

Najnovšie správy

rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

Čítaj viac
zmen_stavebny_zakon

Nový stavebný zákon

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac