DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA od 1.7.2022

Zamestnávateľov a zamestnancov čakajú čoskoro zásadné zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa. Tieto zmeny sú súčasťou tzv. „protiinflačného balíka“ Ministerstva financií SR.

Daňový bonus na vyživované dieťa si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa.

Od 1.7.2022 sa suma daňového bonusu nebude odvíjať iba od veku dieťaťa, ale aj od výšky základu dane zamestnanca a od počtu detí.

Podmienka dosiahnutia zdaniteľných príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy sa s účinnosťou od 1.7.2022 sa neuplatňuje, ale zavádza sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky čiastkového základu dane v závislosti od počtu detí.

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA  od 1.7.2022 do 31.12.2022

  • 70,-  € na dieťa vo veku do 15 rokov
  • 40,-  € na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne ale maximálne do výšky  :

  • 20 % čiastkového základu dane - pri 1 dieťati
  • 27 % čiastkového základu dane - pri 2 deťoch
  • 34 % čiastkového základu dane - pri 3 deťoch
  • 41 % čiastkového základu dane - pri 4 deťoch
  • 48 % čiastkového základu dane - pri 5 deťoch
  • 55 % čiastkového základu dane - pri 6 a viac deťoch

danovy bonus tabulka

Do konca roka 2022 platí zároveň ale aj ustanovenie, že zamestnancovi sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom", a vyplatí sa mu suma daňového bonusu, ktorá mu vyjde vyššia, čiže  je možné postupovať aj spôsobom, ktorý bol účinný do 30. 6. 2022, ak je to pre daňovníka výhodnejšie.

Po vykonaní ročného zúčtovania (pri podaní daňového priznania) za rok 2022 sa nárok na daňový bonus na dieťa potom opätovne prepočíta a priznaná bude vyššia suma.

Prezidentkine veto bolo NRSR prelomené dňa 22. 6. 2022. Legislatívny proces monitorujeme a článok budeme aktualizovať.

Máte k téme otázky?

Kontaktujte nás.

danovy bonus na dieta

Najnovšie správy

rekreacia

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

Čítaj viac
zmen_stavebny_zakon

Nový stavebný zákon

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac