Ako využiť získané prostriedky na digitalizáciu a inovácie?

Digitalizácia financií:

 • Čisto digitálne účtovné doklady bez povinnosti skladovať ich papierovo - v súlade s novým zákonom o účtovníctve
 • Automatizované spracovanie faktúr a bločkov s automatizovaným prepísaním údajov z nich do systému
 • Digitálne schvaľovacie procesy faktúr, nákupných objednávok pre zrýchlenie spracovania elimináciu strát dokladov
 • Prenos bankových transakcií a transakcií z platobných brán do účtovníctva – využitie štandardu PSD2
 • Online odhad budúcich Cash-flow na základe aktuálnych informácií z účtovníctva, nákupu, predaja a výroby
 • Automatizácia výmeny dokumentov medzi fakturačným systémom a účtovníctvom

Optimalizácia interných procesov:

 • Vo všeobecnosti – popísanie a prehľadne zakreslenie schémy procesu, eliminovanie krokov, ktoré neprispievajú k dosiahnutiu účelu procesu, návrh nového optimalizovaného procesu
 • Digitálny dochádzkový systém a riadenie smenovosti
 • Digitálny proces služobných ciest – žiadosti, schvaľovanie, vyúčtovanie
 • Evidencia a archivácia zmlúv

Automatizácia a digitálne procesy:

 • Elektronický podpis zmlúv, preberacích protokolov, vyhlásení a podobne..
 • Automatizácia celého procesu podávania daňových priznaní a hlásení na finančnú správu pomocou softwarových robotov
 • Robotizácia pravidelných manuálnych administratívnych úkonov – napríklad sťahovanie a aktualizácia dát – bez dohľadu, pravidelne a častejšie
 • Pravidelné rozposielanie štandardných upozornení
 • Automatizácia úkonov v prostredí Office 365 – nahradenie predtým manuálnych opakovaných krokov automatom

Dáta a analytika:

 • Dashboardy ukazujúce aktuálny stav kľúčových ukazovateľov KPI
 • Analýza efektívnosti a ziskovosti zákaziek
 • Interaktívne finančné a controllingové reporty, v ktorých je možné analyzovať a porovnávať až na úroveň najmenších detailov (faktúr, dokladov)
 • Dátové jazero – dáta zo všetkých oblastí a systémov firmy, ktoré inak spolu nekomunikujú do jedného dátového jazera nad ktorý je možné vystavať reporty pre rýchle rozhodovanie a dostupné informácie

Kybernetická bezpečnosť:

 • Projekt ochrany osobných údajov – GDPR – nejde iba o balík smerníc, ktoré je potrebné vydať, ale sú to aj konkrétne procesy ktoré musia vo firme bežať a byť overované či fungujú, smotné smernice dáta neochránia
 • Projekty zvyšovania povedomia o kyberbezpečnosti vo firmách – bezpečnosť stojí na užívateľoch – nedá sa dosiahnuť iba cez technické nastavenia
 • Projekty ochrana firmy pred stratami z prerušenia prevádzky alebo straty citlivých dát
 • Príprava na smernicu NIS2 o kyberbezpečnosti

Cloudové technológie:

 • Cloudové platformy – napr. Microsoft 365 – za jednu cenu obsahuje desiatky aplikácií – len zmenou procesu tak aby ste využívali v balíku dostupné a zaplatené aplikácie, dokážete zvýšiť efektívnosť a tým návratnosť svojej investície do týchto platforiem
 • SaaS – Software ako služba – veľa softwarových aplikácii je možné využívať len ako službu z cloudu, vtedy keď ich potrebujeme, bez potreby inštalácie, aktualizácií, spracovania
 • Presun hardware / serverov umiestnených teraz u Vás na virtuálne serveri v cloude – napríklad Azure od Microsoftu alebo AWS od Amazonu

Umelá inteligencia:

 • Zákaznícka podpora: Implementujte chatboty alebo virtuálne asistentky na báze umelej inteligencie, ktoré sa postarajú o zákaznícke otázky a poskytnú podporu 24/7
 • Prediktívna analytika: Využite umelú inteligenciu na analýzu historických údajov a predikciu trendov, správania zákazníkov a dopytu na trhu
 • Automatizovaná údržba a opravy: Využite umelú inteligenciu na monitorovanie stavu zariadení a strojov a predikciu potenciálnych porúch, čo umožní plánovanie údržby a minimalizáciu času výpadku
 •  Personalizovaný marketing: Využite algoritmy umelej inteligencie na vytváranie personalizovaných marketingových kampaní na základe preferencií a správania zákazníkov
 • Správa zásob: Optimalizujte úroveň zásob a predikujte dopyt pomocou prognostických modelov riadených umelej inteligenciou

 

Potrebujete poradiť v tejto téme?

Neváhajte nás kontaktovať!