RPA projekt – Podania na finančnú správu - - projekt pre klienta využitím inovačnej poukážky

Case Study ako sme pomohli nášmu klientovi zefektívniť svoje procesy IT riešením.

ZADANIE:

 • Proces podávania priznaní a hlásení na finančnú správu
 • Finančná správa nemá rozhranie pre automatizáciu do ERP systémov
 • Jediná možnosť je podávanie súborov prostredníctvom webu Finančnej správy po prihlásení prostredníctvom občianskeho preukazu alebo certifikátu
 • V našom prípade podávame stovky podaní mesačne a vždy ide o rovnaký opakovaný postup – prihlásenie, nahratie súboru, odoslanie a stiahnutie potvrdenia.
 • Evidencia požadovaných a realizovaných podaní bola tiež manuálna

RIEŠENIE:

RPA

Použitý nástroj: RPA robot

 • Všetky významné podania – DPH, DPPO, Daň z motorových vozidiel, Daň z nehnuteľností, Mzdové hlásenia a pod.
 • Účtovník nemusí nič evidovať len odošle e-mail so súbormi
 1. Robot celý proces zautomatizuje: Prevezme súbory s e-mailov 
 2. Prečíta si v xml – typ podania, za koho sa podáva, obdobie a pod.
 3.  Prihlási sa na finančnú správu >Nájde správny formulár a nahrá potrebné súbory
 4. Stiahne potvrdenie o úspešnom podaní
 5. Zapíše všetky detaily a priloží súbory a potvrdenia do evidencie podaní
 6. Informuje účtovníka o úspešnom podaní

Chceli by ste pomôcť zefektívniť IT procesy vo Vašej firme?

Neváhajte nás kontaktovať!