Cash flow forecast controlling -  projekt pre klienta využitím inovačnej poukážky

Case Study ako sme pomohli nášmu klientovi zefektívniť svoje procesy IT riešením.

ZADANIE:

 • Odhad budúcich peňažných tokov na týždennej báze pre riadenie likvidity
 • Dostupné dáta zo systému SAP
 • Zdroje informácií pre odhady: História pohybov z účtovníctva, Budget , Výrobné objednávky, Vystavené faktúry
 • Požiadavka ma možnosť modelovania – zmeny parametrov modelu
 • Požiadavka na zohľadnenie váženého priemeru úhrady pohľadávok po odberateľoch

cash flow forecast

RIEŠENIE:

Použitý nástroj: Power BI

 • Navrhnutý model s viacerými parametrami pre modelovanie
 • Automatická aktualizácia údajov a výpočtov
 • Krivka zostatku na účte – odhad CF – vyskladaná z čiastkových kriviek
 1. Historické pohyby (staršie ako dnes)
 2. Odhadovaná splatnosť vystavených faktúr (napr. dnes plus 5 týždňov)
 3. Odhadovaná splatnosť získaných výrobných objednávok (od 5 do 13 týždňov)
 4. Odhad na základe histórie a budgetu (13 týždňov a ďalej
 • Možnosť priameho zadania významných budúcich tokov
 • Interaktívny report podľa dôležitých typov peňažných tokov a s rozpadom až na úroveň jednotlivých odberateľov a dodávateľov

power bi

 

Chceli by ste pomôcť zefektívniť procesy vo Vašej firme?

Neváhajte nás kontaktovať!