Automatizácia re-fakturácie nákladov v skupine spoločností

refakturácia

Case Study ako sme pomohli nášmu klientovi zefektívniť svoje procesy IT riešením

Vo VGD Digital sme nedávno ukončili úspešný projekt digitalizácie pre nášho klienta. Projekt sa týkal re-fakturácie nákladov u klienta, ktorý tvorí skupinu viac ako 30 spoločností združených v holdingu.

Cieľ projektu

Projekt bol zameraný:
▪ na automatizáciu procesu pravidelnej mesačne re-fakturácie nákladov na holdingové spoločnosti
▪ zníženie chybovosti pri tomto procese a tým
▪ zvýšenie spoľahlivosti a prehľadnosti výstupov.

Riešenie

Na začiatku projektu sme s klientom detailne zanalyzovali proces a porozumeli všetkým zdrojom dát a potrebným výpočtom. Zistili sme veľký potenciál tento proces takmer úplne zautomatizovať.
Klientovi sme navrhli, že pre neho vyvinieme aplikáciu v prostredí Microsoft 365 (Power platform), ktorá mu pomôže:
▪ jednoduchšie a efektívnejšie prerozdeľovať svoje náklady,
▪ zlepšiť kvalitu a presnosť údajov a
▪ automatizovane zakladať vystavené faktúry do jeho účtovného systému Omega.

Riešenie sme postavili na u nás osvedčenej platforme Power platform od spoločnosti Microsoft, ktorá je súčasťou predplácaných kancelárskych balíkov Microsoft 365. Možnosť používania týchto aplikácií je súčasťou väčšiny predplácaných balíkov, preto sú riešenia na tejto platforme aj licenčne a nákladovo výhodné.
Aplikáciu sme klientovi integrovali do prostredia MS Teams, ktoré používajú a tým bolo začlenenie novej aplikácie do procesu re-fakturácie prirodzenejšie pre zamestnancov spoločnosti, ktorí sú na toto prostredie zvyknutí.

Porovnanie situácie u klienta pred a po implementácii automatizovaného riešenia:

study

Záver
Po dokončení projektu sme uskutočnili testovanie nového systému a úspešne sme potvrdili dosiahnutie cieľa automatizácie a reálne zníženie času mesačnej re-fakturácie nákladov na holdingové spoločnosti. Pre nášho klienta to znamená nielen úsporu času, ale aj zlepšenie presnosti a kvality dát, čo je v tomto procese kľúčové. Sme hrdí na tento projekt a na to, že sme boli schopní priniesť nášmu klientovi reálnu úsporu v jeho procesoch.

refakturacia

Riešenie je flexibilné a prenosné aj do iných podmienok
Ak máte záujem o ďalšie informácie o tomto projekte, alebo o našich službách v oblasti
digitalizácie, neváhajte nás kontaktovať.
Riešenie opísané v tejto štúdii je flexibilné z pohľadu integrácie aj s inými systémami ako
s tými, ktoré boli integrované u tohto konkrétneho klienta.
Sme radi, že môžeme pomáhať našim klientom dosiahnuť ich ciele a priniesť na trh reálne a
merateľné výsledky.

Chcete získať úspory prostredníctvom automatizácie procesov?

Neváhajte nás kontaktovať!