Právnické osoby

VGD Slovakia s. r. o.                                               VGD Legal s. r. o.                

Moskovská 13                                                           Moskovská 13

811 08 Bratislava                                                      811 08 Bratislava

Slovensko                                                                 Slovensko

ICO: 36 254 339                                                       ICO: 51 019 957

IČ DPH: SK20 2172 2967                                        IČ DPH: SK21 2055 5448

Deň zápisu: 30. 4. 2003                                           Deň zápisu: 15. 7. 2017

Zapísaná v OR OS Bratislava 1                               Zapísaná v OR OS Bratislava 1 

Oddiel: Sro, vložka 74698/B                                     Oddiel: Sro, vložka 121204/B