Webinár: Nevedomá účasť na daňovom podvode je priestor pre správcu dane dorubiť Vám DPH. Čo s tým?

Webinár

Spoločnosť VGD SLOVAKIA pre Vás pripravila webinár na aktuálnu tému o nevedomej účasti daňových subjektov na daňovom podvode a o možných dôsledkoch pre daňový subjekt.

 

PREDNÁŠAJÚCI:

Peter Schmidt – tax manager VGD SLOVAKIA

Ivana Jackaninová –  tax senior VGD SLOVAKIA

 

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ:

Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom porozumieť aktuálnej argumentačnej línii správcu dane v oblasti daňových podvodov. Táto argumentačná línia umožňuje správcovi dane dorubiť DPH aj v situácii, kedy došlo k daňovému podvodu v dodávateľskom reťazci a daňový subjekt ako odberateľ nemal o daňovom podvode vedomosť. Každý štatutárny orgán podnikateľa by mal nastaviť také interné procesy, ktoré môžu ochrániť podnikateľa pred dorubením DPH.

PROGRAM:

Počas webinára Vám:

  • predstavíme argumentačnú líniu správcu dane v oblasti daňových podvodov,
  • vysvetlíme, kto nesie dôkazné bremeno v tejto argumentačnej línii,
  • ukážeme na príkladoch, aké možnosti má daňový subjekt na to, aby sa dodaneniu na DPH vyhol.

JAZYK: slovenský

REGISTRÁCIA:

Prostredníctvom formuláru MS teams najneskôr do 07.11.2023.

V prípade záujmu sa môžu účastníci zúčastniť webinára aj osobne, a to na adrese Karpatská 8, Bratislava. Kapacita na prezenčnú účasť je obmedzená. V prípade záujmu o osobnú účasť pošlite email na simona.duharova@vgd.eu do 05.11.2023

V čase od 11:00 do 12:00 po skončení webináru budú prednášajúci k dispozícii „prezenčným“ účastníkom na bezplatné prekonzultovanie ich vlastných daňových otázok. Zároveň spoločnosť VGD Slovakia ponúka účastníkom bezplatnú osobnú konzultáciu v trvaní 1 hodiny na daňové témy podľa vlastného výberu, a to v termíne po vzájomnej dohode.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

bezplatne pre klientov aj neklientov VGD SLOVAKIA

(seminár nie je určený pre iné poradenské spoločnosti)

TEŠÍME SA NA VÁS!