Webinár: Ako získať financie zo superodpočtu a plánu obnovy na výskum, vývoj a priemysel 4.0?

Webinár

Na podporu výskumu, vývoja a inovácii máme na Slovensku rôzne nástroje – a to priamu podporu formou dotácií a grantov, alebo nepriamu podporu formou rôznych daňových úľav a superodpočtov. V spolupráci so spoločnosťou SmarTech Solutions vás prevedieme jednotlivými možnosťami štátnej podpory týchto oblastí a sprostredkujeme naše skúsenosti a tipy.

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ
Webinár je určený pre firmy a podnikateľov, ktorých zaujíma ako môžu získať financie na výskum, vývoj a inovácie. Predovšetkým sú to firmy v oblasti strojárskeho a spracovateľského priemyslu, IT technológií a start-upov. 

PREDNÁŠAJÚCI
Branislav Kováč – Partner VGD Slovakia
Martin Gondár – Partner SmarTech Solutions SK
Ondrej Tupý – Tax specialist VGD Slovakia
Adriana Havettová – Project manager VGD Slovakia

PROGRAM
Superodpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
- Aké sú novinky a pravidlá uplatňovania superodpočtu v roku 2022?
- Čo je to nehmotný výsledok výskumu a vývoja?
- Aký je osvedčený postup pri výpočte osobných nákladov do superodpočtu?
- Koľko ušetrili podniky vďaka superodpočtu v roku 2021?

Superodpočet výdavkov (nákladov) na investície do priemyslu 4.0
- Kto a kedy môže využiť superodpočet na investície?
- Ako sa počíta výška superodpočtu na investície?
- Pri akých investíciach je možné superodpočet uplatniť?
- Aké sú ďalšie podmienky využitia superodpočtu na investície?

Patent box 
- Kto môže využiť patent box?
- Oslobodenie príjmov z predaja licencií
- Oslobodenie príjmov z predaja výrobkov, na výrobu ktorých sa použili patenty alebo úžitkové vzory
- Problematické oblasti pri patent boxe

Dotácie a plán obnovy
- Kompletný plán obnovy – a jeho jednotlivé komponenty
- Plán obnovy - čo to je, ako sa posudzuje, časový plán, priority a systém platieb
- Systém implementácie 
- Aktuálne zverejnené výzvy z plánu obnovy a z EŠIF

JAZYK: slovenský 

REGISTRÁCIA:
poslaním e-mailu na adresu silvia.hrckova@vgd.eu najneskôr do 4.11.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
bezplatne pre klientov aj neklientov VGD Slovakia

INÉ
Informácie ohľadom pripojenia budú zaslané zaregistrovaným účastníkom.

TEŠÍME SA NA VÁS