TAX seminár: Zmeny v daňovej legislatíve

Online webinár

Zahraničné obchodné komory v spolupráci s VGD Slovakia a Grant Thornton Consulting si Vás dovoľujú pozvať na TAX seminár organizovaný pod záštitou Ministerstva financií Slovenskej republiky na tému:
Zmeny v daňovej legislatíve

PREDNÁŠAJÚCI:
Miroslav Marcinčin - Manager tax department VGD Slovakia
Silvia Hallová - Partner, Grant Thornton Slovensko
HOSTIA - zástupcovia Ministerstva Financií SR:
Ľubica Adame - Riaditeľka odboru priamych daní
Martina Bilíková - Riaditeľka odboru nepriamych daní
Toško Beran - Riaditeľ odb. legislatívy finančnej správy a správy daní

PROGRAM:
Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov (FO, PO)
Zákon o DPH
Daňový poriadok
Zákon o účtovníctve 
E-faktúry
Novela DPH

JAZYK: slovenský s tlmočením do angličtiny

REGISTRÁCIA: 
poslaním e-mailu na adresu silvia.hrckova@vgd.eu najneskôr do 8. 2. 2022

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
bezplatne pre klientov VGD Slovakia, 39 EUR pre neklientov

TEŠÍME SA NA VÁS