Seminár: Skúsenosti z daňových kontrol so zameraním na transferové oceňovanie a možné dopady navrhovanej novely zákona o dani z príjmov od 1.1. 2023

Seminár

V spolupráci so Slovensko - rakúskou obchodnou komorou vás pozývame na seminár na tému Skúsenosti z daňových kontrol so zameraním na transferové oceňovanie. K téme navrhovanej novely zákona o dani z príjmov sa vyjadri náš hosť František Cséfalvay, ktorý má túto agendu na starosti na Ministerstve Financií SR. O skúsenosti a praktické rady k daňovým kontrolám zameraným na transferové oceňovanie sa podelia kolegovia s dlhoročnou praxou z VGD Slovakia.
Samozrejmosťou bude aj priestor na zodpovedanie otázok a výmenu skúseností.

PREDNÁŠAJÚCI
Peter Schmidt – tax specialist VGD Slovakia
František Cséfalvay – špecialista na transferové oceňovanie MFSR
Ondrej Tupý - tax specialist VGD Slovakia

PROGRAM
I.Časť Transfer pricing - legislatívne zmeny a možné dopady navrhovanej novely:
Vymedzenie významnej kontrolovanej transakcie
Rozšírenie pojmu závislej osoby cez podmienky ekonomického prepojenia alebo personálneho prepojenia
Základ dane podľa § 17/7, zvýšenie základu dane podľa § 17/5 a zmeny v § 18

II.Časť Daňová kontrola:
Priebeh daňovej kontroly so zameraním na Transfer pricing
Dôkazné bremeno daňového subjektu
Praktické rady a tipy, ako sa pripraviť na daňovú kontrolu

JAZYK: slovenský s tlmočením do angličtiny

REGISTRÁCIA:
poslaním e-mailu na adresu silvia.hrckova@vgd.eu najneskôr do 17.10.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
bezplatne pre klientov aj neklientov VGD Slovakia

TEŠÍME SA NA VÁS