Posun splatnosti odloženého poistného! Na kedy pripadá nový termín?

Počas prvej vlny pandémie ponúkla Sociálna poisťovňa možnosť odložiť si splatnosť poistného za zamestnávateľa za mesiace marec, máj, jún a júl 2020 („pandemické“ mesiace) do 31. decembra 2020.  O tejto možnosti sme informovali aj v jednom z našich článkov. Tento termín sa na základe rozhodnutia Vlády SR opäť posúva a to do 30. júna 2021. Rovnako sa odloženie termínu bude týkať poistného za mesiac december 2020, ktoré bude splatné takisto do 30. júna 2021.

Táto úprava sa týka zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikateľskej činnosti a z inej samostatne zárobkovej o minimálne 40%. Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie  platí len v časti poistného za zamestnávateľa.  Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov posunutá naďalej nie je a má byť zaplatená v riadnom termíne.

Taktiež povinnosť vykazovať poistné podaním mesačných výkazov ostáva nezmenená a zamestnávatelia sú  povinní vykazovať poistné podaním mesačných výkazov elektronicky- aj za mesiac, v ktorom ho majú odložené.

Zamestnávatelia a živnostníci môžu naďalej čerpať príspevky z Prvej pomoci+, nárok na príspevky majú aj žiadatelia, ktorí nemajú zaplatené odložené poistné do Sociálnej poisťovne, ale majú dohodnutý splátkový kalendár. Platenie dlžných súm za poistné počas splácania podľa dohodnutého splátkového kalendára je oslobodené od úrokov.

V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, obráťte sa na našich odborníkov. Viac informácií o našich službách nájdete na našej webovej stránke, facebooku a Linked-Ine.

Radi by ste vedeli viac o podobných zmenách?

Informujte sa u nás! 

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac