Význam kvalitného manažérskeho reportu

Prečo sa vám neplní plán zisku? Prečo firma vykazuje vysoký zisk a aj napriek tomu nemá prostriedky na výplatu dividend? Ako je možné, že firma generuje voľný cash-flow a je dlhodobo v strate? Prečo tržby nie sú v očakávanej výške tak, ako ste si stanovili v ročnom pláne? Ak si kladiete aspoň jednu z nasledujúcich otázok, pomocou nasledujúceho článku sa vás pokúsime nasmerovať k riešeniu. V tomto článku sa spoločne pozrieme na význam a kvalitu manažérskeho reportu, a aj na to, prečo je to vlastne dobrý nápad.

Majiteľov a predstaviteľov štatutárnych orgánov spoločností zaujíma ako sa darí ich firmám, respektíve aké sú príčiny poklesu výkonnosti. Aj to je dôvodom, prečo si často kladú vyššie spomenuté otázky. No nielen v tom vám môže pomôcť manažérsky report. Možno máte len pocit, že potrebujete poľaviť v práci a už so svojou firmou nechcete žiť každodenný život, ale zároveň vám záleží na tom, aby ste mali naďalej o svojej firme prehľad. Ostatným dôvod môže byť, že vstúpili kapitálové do spoločnosti a chcú vedieť, kam smerujú investované peniaze a ako sa vyvíjajú výsledky firmy.

Aké sú možnosti?  Buď si tieto kolá analytických otázok a odpovedí predstavitelia spoločností absolvujú osobne a budú sa dožadovať odpovedí od finančných riaditeľov, účtovníkov či iných osôb vo firme, alebo sa môžu spoľahnúť na kvalitný manažérsky a kontrolingovo orientovaný report, ktorý im na pravidelnej báze poskytne odpovede na väčšinu otázok.

Hlavným cieľom manažérskeho a kontrolingovo orientovaného reportingu je zbierať informácie zo všetkých úrovní podniku, vyhodnocovať ich, hľadať zbytočné náklady, hľadať nové ziskové príležitosti, ale zároveň aj odhaliť kritické miesta vo firme. Podrobne sleduje štruktúru tržieb, nákladov, marží, marží produktov, marží zákazníkov či zákaziek a pod.

Manažérsky reporting vyhodnocuje minulosť firmy, súčasnosť, ale hľadí aj do budúcnosti. Poskytuje možnosť naplánovať, ako sa budú finančné ukazovatele správať o niekoľko mesiacov alebo rokov.

Formálna a obsahová stránka takéhoto reportu musí byť v súlade s informáciami, ktoré chcú byť podané. Z nášho pohľadu je dôležité – hlavne ak ide o reporting smerom na majiteľov či vrcholoví manažmentu – vyhnúť sa veľkému množstvu tabuliek a rozsiahlych zostáv, ktoré, bohužiaľ, nemusia byť dočítané dokonca. Hlavným výstupom je kvalitne pripravený sumárny report štandardne v rozsahu jednej A4 – tzv.  dashboard s doplnením detailnejších prehľadov v závislosti od potrieb firmy, v ktorom nájdete najdôležitejšie kľúčové ukazovatele firmy. Tým sa získa rýchly, ucelený a pravdivý obraz o jej finančnej situácii, výkonnosti a schopnosti generovať voľné peňažné prostriedky.

Ak si aj Vy kladiete niektoré z uvedených otázok respektíve Vás zaujala možnosť riadiť firmu aj cez kvalitný reporting, tím skúsených odborníkov VGD Vám takýto report „ušije na mieru“ a zohľadní Vaše informačné potreby.

Je niečo nejasné?

Poradíme vám. 

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac