Naša reakcia na pandémiu Covid-19

Vážený klient,

na základe súčasných obáv z vírusu COVID-19 by sa spoločnosť VGD SLOVAKIA chcela s Vami podeliť o to, čo robíme, ako reakciu na mnohé výzvy, ktorým všetci čelíme.

Pokračujeme v práci a poskytujeme služby

Pri tejto príležitosti by sme tiež radi reagovali na Vaše obavy z priameho vplyvu súčasnej situácie na Vaše podnikanie a chceme Vás uistiť, že i naďalej budeme poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby.

Pre tento účel sme vytvorili špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá neustále monitoruje najnovšie právne predpisy a podporné opatrenia. Neváhajte sa obrátiť na svoju kontaktnú osobu alebo partnera a preveriť si, ako Vás môžeme podporiť. Náš špecializovaný tím pracovníkov tejto skupiny Vás bude následne kontaktovať s možnosťami vypracovanými na mieru. Sme v tom spolu, a preto sme sa rozhodli, že za konkrétne poradenstvo poskytnuté našou pracovnou skupinou budeme účtovať zvýhodnené sadzby. Vaše otázky môžete poslať priamo na našu špeciálnu e-mailovú adresu, ktorú sme na tento účel vytvorili, a my vám odpovieme do 24 hodín:

 

 

support.covid19@vgd.eu

 

Kľúčové postupy

Okrem obvyklých opatrení týkajúcich sa čistoty, bezpečnosti kontaktu a karantény, nižšie uvádzame aj niektoré hlavné postupy, ktoré sme zaviedli a ktoré môžu mať dosah na  prítomnosť osôb a pracovné stretnutia.

 

  • Pracovné stretnutia – V súlade so zásadou spoločenského dištancovania neodporúčame osobné stretnutia s našimi klientmi. Preto, kdekoľvek je to možné, sa stretnutia s klientmi/kontaktnými osobami budú realizovať „online“ a nie osobne, a to za využitia nástrojov spolupráce. Na tento účel máme veľké množstvo aplikácií ako Cisco Webex, Skype, Microsoft Teams a Whatsapp.
  • Práca na diaľku – Väčšina našich pracovníkov už efektívne pracuje z domu. Napriek tomu sú Vám k dispozícii a všetky dohodnuté práce budú  zrealizované. Vďaka vysokej miere digitalizácie v našej spoločnosti a našim odborníkom v oblasti IT, sú všetky naše systémy a programy prístupné nadiaľku a teda plne prístupné s minimálnym prerušením. Na výmenu informácií a dokumentov máme nástroje, ako napríklad Tulip, ktorý Vám môžeme predstaviť.
  • Zdravie a pohoda – Od každého člena tímu, ktorý sa necíti dobre, sa vyžaduje, aby zostal doma, dal sa prípadne testovať, nechal si svoj stav potvrdiť lekárom, ak to bude potrebné, pracoval na diaľku.
  • Podujatia – Všetky podujatia sú momentálne odložené. Aktuálne zvažujeme možnosť zorganizovať ich skôr ako “online webináre” namiesto osobného stretnutia, a to za použitia nástrojov spolupráce, ak to bude možné.

 

Radi by sme zdôraznili, že účelom vyššie spomenutých postupov je dostatočná opatrnosť a nie panika. Súčasná situácia sa ale neustále mení, preto prosím sledujte nielen naše najnovšie informácie, ale aj vyhlásenia slovenskej vlády a orgánov verejného zdravotníctva.

Informácia

Prostredníctvom našich obvyklých kanálov Vás budeme informovať o najnovšej situácii na Slovensku a o každej prípadnej iniciatíve slovenskej vlády a hneď, ako dostaneme užitočné informácie, ktoré môžu ovplyvniť ekonomické alebo finančné plánovanie našich klientov, Vás o nich budeme informovať.

 

Z tohto dôvodu vás pozývame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky, na ktorých pridávame takmer každý deň nový obsah, o ktorom sa domnievame, že je pre Vás zaujímavý.

 

sk.vgd.eu/news

 

 

Ďakujeme Vám za vašu neustálu dôveru v našu spoločnosť a budeme radi, ak Vám budeme v týchto časoch nápomocní. Budeme ďalej sledovať dôsledky vírusu COVID-19 a podľa potreby urobíme nevyhnutné zmeny v našej obchodnej činnosti.

Veríme, že vďaka dobre naplánovanej stratégii a väčšej miere flexibility a spolupráce budeme schopní spoločne sa tejto situácii prispôsobiť a zabránime zhoršeniu ekonomických podmienok, pretože to je v spoločnom záujme všetkých nás.

 

Váš VGD tím

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac