Zmena výšky stravného od 01.09.2022

Dňa 06.08.2022 bolo zverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, na základe ktorého sa od 01.09.2022 zvyšujú sumy stravného pri pracovných cestách a to nasledovne:

  • pracovná cesta 5-12 hodín           vo výške 6,40 Eur (základná suma stravného)
  • pracovná cesta 12-18 hodín         vo výške 9,60 Eur
  • pracovná cesta nad 18 hodín       vo výške 14,50 Eur

Zo základnej sumy stravného 6,40 Eur sú odvodené veličiny, ktoré sa používajú pri aplikácii §152 Zákonníka práce (stravovanie zamestnancov) a platia pre nasledovné veličiny:

  • minimálna suma stravného je 75% zo sumy 6,40 Eur = 4,80 Eur (1 stravný lístok alebo 1 stravný kredit)
  • minimálny príspevok zamestnávateľa na stravu je  55% zo sumy 4,80 Eur=2,64 Eur
  • maximálny príspevok zamestnávateľa na stravu je 55% zo sumy 6,40 Eur=3,52 Eur

Tieto veličiny platia aj v režime finančný príspevok na stravovanie.

Vyššie uvedenú zmenu sú zamestnávatelia povinní zapracovať do internej smernice, ktorá upravuje podmienky stravovania zamestnancov.

V prípade záujmu o zmenu či vytvorenie internej smernice nás neváhajte kontaktovať.

Naši špecialisti pre oblasť pracovného práva sú Vám k dispozícii!

stravne_od_1.9.

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac