Zmena príslušnosti súdov od 01.06.2023

S účinnosťou od 1. júna 2023 prichádza v rámci tzv. zmeny Súdnej mapy okrem rušenia niektorých súdov aj ku zmene príslušností  jednotlivých súdov. Táto zmena sa prakticky dotýka všetkých spoločností, ktoré boli registrované na Okresnom súde Bratislava I a Okresnom súde Košice I.

Po novom bude príslušným registrovým súdom namiesto Okresného súdu Bratislava I Mestský súd Bratislava III, ktorý bude viesť aj Obchodný register, a namiesto Okresného súdu Košice I to bude Mestský súd Košice, ktorý bude viesť obchodný register pre spoločnosti, ktoré boli registrované na Okresnom súde Košice I.

Pre spoločnosti, ktoré boli registrované na Okresnom súde Bratislava I alebo Okresnom súde Košice I to znamená, že si budú vo svojich zmluvách, obchodných dokumentoch, webových stránkach a podpisoch uvádzať identifikačné údaje „spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III“, resp. „spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice“. Číslo oddielu a vložky danej spoločnosti zostáva nezmenené.

Radi by ste sa o tejto téme dozvedeli viac?

Neváhajte sa obrátiť na našich špecialistov.

Najnovšie správy

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac