Menu
Site Selector

Všeobecné podmienky

Pojmy použité v tomto vyhlásení o vylúčení zodpovednosti sú vysvetlené nasledovne:

vlastník: majiteľ webovej stránky;
použitie: všetky predstaviteľné úkony;
vy: návštevník / užívateľ webovej stránky;
obsah: všetok obsah, ktorý obsahuje webová stránka
Nasledujúce informácie sa vzťahujú na túto webovú stránku. Používaním webovej lokality súhlasíte s týmto vyhlásením o vylúčení zodpovednosti.
 
Obsah bol vytvorený s maximálnou opatrnosťou a starostlivosťou, vlastník však neprijíma zodpovednosť za chybný obsah.
 
Vlastník je zodpovedný za prepojený obsah na túto webovú stránku a z nej.
 
Neoprávnené a protiprávne používanie obsahu alebo jeho častí sa považuje za porušenie duševného vlastníctva.
 
O povolenie používať obsah alebo jeho časti na verejných miestach je potrebné písomne požiadať.
 

Spoločnosť VGD je členom siete „Nexia International“. Nexia International je popredná svetová sieť nezávislých poradenských a účtovníckych spoločností, ktoré poskytujú kompletné portfólio služieb auditu, účtovníctva a poradenských služieb. „Nexia International“ je aj obchodným názvom spoločnosti Nexia International Limited so sídlom na ostrove Isle of Man, ktorá prevádzkuje sieť Nexia International. IČO: 53513C. Sídlo: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Spoločnosť Nexia International Limited neposkytuje služby vo vlastnom mene ani iným spôsobom. Spoločnosť Nexia International Limited a členské spoločnosti siete Nexia International  (vrátane tých členov, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť pod názvom, ktorý obsahuje výraz NEXIA) nie sú súčasťou celosvetového partnerstva. Spoločnosť Nexia International Limited nepreberá zodpovednosť za žiadne konanie alebo nekonanie jej členov ani za ich povinnosti.

Každá členská spoločnosť siete Nexia International je samostatným právnym subjektom. Spoločnosť Nexia International Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním, ku ktorému dôjde na základe obsahu tejto internetovej stránky alebo akejkoľvek dokumentácie a externých odkazov, ktoré sú na tejto internetovej stránke uvedené.  

Obchodné značky NEXIA INTERNATIONAL a NEXIA, ako aj  logo NEXIA, sú vo vlastníctve spoločnosti Nexia International Limited a používajú sa na základe licencie. Zmienky o Nexii alebo Nexii International sa týkajú spoločnosti Nexia International Limited alebo siete spoločností „Nexia International“,  v závislosti od príslušného kontextu.