Menu
Site Selector

Mzdy

Služby

Tím našich špecialistov Vám poskytne:

 • vedenie personálnej evidencie zamestnancov,
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do a z inštitúcií,
 • spracovanie a výpočet miezd zamestnancov, odmien dohodárov a štatutárov,
 • spracovanie exekúcií a dožiadaní doručených na zamestnanca,
 • spracovanie dovoleniek, neprítomností, prekážok v práci,
 • spracovanie dokladov o pracovnej neschopnosti,
 • vypracovanie a zaslanie výplatných pások v elektronickej forme priamo na e-mail zamestnanca,
 • vypracovanie prevodných príkazov pre úhradu miezd, poistného a odvodov,
 • rekapitulácie miezd (celkové, strediskové, menné),
 • podklad pre zaúčtovanie miezd do účtovníctva,
 • spracovanie a podanie prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (mesačne) na daňový úrad elektronickou formou,
 • mesačné výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre ZP a následné podanie elektronickou formou,
 • mesačný výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu a jeho následné podanie elektronickou formou,
 • spracovanie a podanie ročného prehľadu o dani zo závislej činnosti,
 • spracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti,
 • spracovanie ročného hlásenia ZPS a jeho odoslanie na úrad práce,
 • komunikáciu s inštitúciami vo vašom mene,.
 • poradenstvo v odmeňovania zamestnancov, nepeňažných príjmov, benefitov a ďalších,
 • poradenstvo v oblasti pracovného práva, miezd, HR, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a dane z príjmov,
 • poradenstvo v oblasti vysielania zamestnancov,
 • poradenstvo v oblasti zamestnávania cudzincov,
 • vykonanie auditu pracovno-právnej dokumentácie,
 • poradenstvo pri zamestnávaní Expatov,
 • a ďalšie služby

 

Zaručíme Vám:

 • zníženie rizika udelenia pokuty a prispejeme k budovaniu vášho dobrého mena ako zamestnávateľa - dodržanie platnej legislatívy a stanovených termínov,
 • diskrétnosť,
 • spracovanie miezd v certifikovanom a vždy aktuálnom mzdovom programe,
 • zníženie nákladov na archiváciu papierových dokladov - maximálnu možnú spoluprácu v elektronickej forme,
 • dodržanie ochrany osobných údajov v zmysle GDPR,
 • aktívnu a profesionálnu komunikáciu z našej strany