Menu
Site Selector

Country desks

Služby

GERMAN DESK

German Desk je v spoločnosti VGD SLOVAKIA súčasťou daňového, účtovného a mzdového oddelenia. Našim prvoradým cieľom je poskytovať spoľahlivo a férovo  poradenstvo nemecky hovoriacim klientom a tým budovať našu spoločnú dôveryhodnosť.

Ako môže VGD SLOVAKIA pomôcť?

Máme vedomosti a skúsenosti, ktoré môžeme využiť pri porozumení povahy a výšky rizík zo situácii a tém našich klientov. Z uvedeného dôvodu Vám vieme poskytnúť vysoko špecializované daňové poradenstvo a s tým spojené na mieru ušité poradenstvo a riešenia.

German Desk poskytuje služby klientom v nasledovných oblastiach:  

  • Daňové poradenstvo na národnej a medzinárodnej úrovni a poradenstvo v súvislosti s dodržiavaním daňových zákonov a vypracovaním daňových priznaní pre slovenských a zahraničných daňovníkov (právnické a fyzické osoby),
  • Daňové právo vrátane dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia,
  • Pracovné právo, poradenstvo týkajúce sa dane zo závislej činnosti a s tým súvisiacich povinností,
  • Poradenstvo v rámci poistenia v sociálnom zabezpečení na národnej a medzinárodnej úrovni,
  • Účtovníctvo a mzdové účtovníctvo (právnické a fyzické osoby),
  • Audit,
  • Služby v oblasti podnikových kombinácii a akvizícií.

Našim cieľom je poskytovať, excelentné, nákladovo efektívne a relevantné  daňové poradenstvo. Naše rozsiahle vedomosti a skúsenosti vo všetkých kľúčových priemyselných odvetviach ako aj dlhoročné skúsenosti v poradenstve nemecky hovoriacich klientov zabezpečujú, že vieme poskytnúť najlepšie služby.

Naše jazykové vedomosti a najmä vedomosti právnych systémov a podnikateľaských kultúr nám umožňujú poskytovať našim klientom služby na vyššej úrovni.

Skrátka, German Desk nám umožňuje, využiť naše proklientské nastavenie pri nemecky hovoriacich klientoch na Slovensku a pri slovenských klientoch so záujmami v nemecky hovoriacich krajinách, ktoré vieme zabezpečiť v úzkej spolupráci s našimi nemecky hovoriacimi partnermi v rámci Nexie. 

CHINESE DESK

Počas posledného medzinárodného stretnutia partnerov bolo podpísané Memorandum o porozumení (MoP) medzi spoločnosťami Pan China a VGD EEIG, zastupujúce všetky krajiny v Európe, v ktorých má VGD svoju kanceláriu.

Výsledkom MoP je prednostná spolupráca medzi dvomi organizáciami koordinujúcimi klientov a pracovnými metódami. Týmto sa otvára cenná vstupná brána do Číny pre všetkých VGD klientov a garantuje im vysokú kvalitu služieb poskytovaných v Európe a takisto v Číne.

Vaša kontaktná osoba je Mr. Hanxun Su.