Menu
Site Selector

Audit

Služby

Kvalita - kvalifikácia - skúsenosti

VGD SLOVAKIA 

Vám ponúka:
Overenie účtovných závierok certifikovanými audítormi. Overenie zaručuje vysokú kvalitu informácií pre akcionárov, manažment a dozornú radu

Pre Vás zabezpečí tiež:
Kvalifikovaný audit portfólia spoločností

Má skúsenosti aj so službami ako:

• Konsolidácia
• Obchodné ohodnotenie
• IAS / IFRS implementácia
• Zlúčenie a rozdelenie
• Ostatné služby alokované audítorom belgických spoločností ako kontribúcie v rôznych ohľadoch, semi-kontribúcie v rôznych   ohľadoch, likvidácia a atď.
• Expertné práce pre súdy
• IT audit
• Certifikácia vášho VAL-I-Pack, Fost Plus a RECUPEL deklarácia

Záruka úspešnosti:

VGD SLOVAKIA spĺňa všetky predpisy, ukladajúce nezávislosť a profesionálne správanie.

sprava_o_transparentnosti_vgd_-_avos_audit_2011.pdf (640.61Kb) sprava_o_transparentnosti_vgd_-_avos_audit_2012.pdf (695.62Kb) sprava_o_transparentnosti_vgd-avos_audit_2013.pdf (1.12Mb) sprava_o_transparentnosti_vgd-avos_2014_sj.pdf (1.14Mb) sprava_o_transparentnosti_vgd_slovakia_2015_sj.pdf (1.15Mb) sprava_o_transparentnosti_2016_vgd_slovakia_s.r.o.pdf (1.24Mb) sprava_o_transparentnosti_vgd_slovakia_s.r.o_2017.pdf (164.05Kb) vgd_slovakia_s._r._o._sprava_o_transparentnosti_2018_opravena.pdf (340.14Kb)