Užitočné informácie

Internet je plný rôznych užitočných informácií a ďalších odkazov. Nižšie uvádzame niektoré z nich, ktoré by mohli byť nápomocné aj pre vás.

Užitočné linky

Takisto vláda vytvorila na svojich webových stránkach špeciálne oddiely, ktoré informujú o opatreniach, ktoré prijali na pomoc ľuďom, samostatne zárobkovo činným osobám, zamestnancom a podnikom pri riešení tejto krízy.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo dve webové platformy: www.neprepustaj.skwww.pomahameludom.sk

Ďalej odkaz na jednoduchý elektronický formulár, ktorý môže pomôcť pri vytváraní žiadosti o štátnu dotáciu pre podnikateľov postihnutých pandémiou Covid: http://ziadost.podnikanie.help/

 

Taktiež vznikli rôzne webové stránky poskytujúce podporu: 

- VGD prispela do osobitného fondu vytvoreného Slovenským olympijským výborom: https://www.olympic.sk/dameto

-

Máte nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať.