Tip na tento týždeň: Návrh odklad lehôt na oznamovanie cezhraničných opatrení podľa DAC 6

♦ Smernica EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní - nové oznamovacie povinnosti pre daňové subjekty pre prípad vstupu do cezhraničných štruktúr, ktorých hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov bolo získanie daňovej výhody.

Vzhľadom na  mimoriadne okolnosti spojené s pandémiu COVID-19, viaceré členské štáty a osoby zodpovedné za oznamovanie informácií podľa smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC 6) požiadali o odklad určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti na návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19.

O oznamovacej povinnosti, ktorej podliehajú cezhraničné opatrenia, a termínoch na podávanie prvých oznámení, sme už informovali v článku DAC 6 - Oznamovanie cezhraničných opatrení (nová Smernica EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní).

Návrh smernice obsahuje:

  • zmenu dátumu prvej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, z 31. októbra 2020 na 31. januára 2021,
  • zmenu dátumu začiatku 30-dňového obdobia vzťahujúceho sa na oznamovanie cezhraničných opatrení z 1. júla 2020 na 1. októbra 2020,
  • zmena dátumu oznamovania „historických“ cezhraničných opatrení (t. j. opatrení, ktoré podliehajú oznamovaniu od 25. júna 2018 do 30. júna 2020) z 31. augusta 2020 na 30. novembra 2020.

Upozorňujeme, že zatiaľ ide len o návrh smernice Rady, a až po jeho prijatí bude potrebné prevziať tento návrh do slovenskej legislatívy.

V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, obráťte sa na naše daňové oddelenie. Viac informácií o našich službách nájdete na našej webovej stránke, facebooku Linked-Ine.

Najnovšie správy

globe

Tip na tento týždeň: Návrh odklad lehôt na oznamovanie cezhraničných opatrení podľa DAC 6

Čítaj viac
tax

Tip na tento týždeň: Koniec núdzového stavu a jeho vplyv na daňové povinnosti

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac