3 tipy ako postupovať, ak vzniknú kontrolórom pri daňovej kontrole pochybnosti

Na základe nášho predchádzajúceho článku už viete ako sa pripraviť na daňovú kontrolu bez stresu. Čo sa však začne diať po tom, ako si kontrolóri preštudujú všetky vami predložené doklady?

Ak je všetko ohľadom predložených dokladov v poriadku, daňová kontrola môže byť veľmi rýchlo ukončená bez nálezu. Ak však vzniknú kontrolórom nejaké pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti týchto predložených dokladov, začnú si následne tieto doklady preverovať viac do hĺbky.

V takomto prípade môžete očakávať nasledovné úkony kontrolóra:

  • vyzve vás písomne na predloženie ďalších  dôkazov, dokladov a vysvetlení,
  • vykoná miestne zisťovanie v priestoroch vašej spoločnosti alebo iných priestoroch, ktoré súvisia s podnikaním,
  • vyzve vášho dodávateľa na predloženie dokladov a vysvetlení,
  • predvolá svedkov.

V každom prípade, ak teda vzniknú kontrolórovi pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti predložených dokladov, mal by ich v prvom rade jasne formulovať a mal by Vás ako daňovníka vyzvať, aby ste sa k týmto pochybnostiam vyjadrili, neúplné údaje doplnili, nejasnosti vysvetlili a pravdivosť údajov riadne preukázali. Ak tak neurobíte, správca dane neuzná daňový náklad alebo odpočítanie DPH na vstupe.

Ozrejmenie pochybnosti správcu dane sa v praxi deje buď písomnou cestou, kde aj daňový subjekt reaguje v určenej lehote písomne. Môže sa však diať aj na ústnom pojednávaní, kde Vám dá správca dane priestor, aby ste sa vyjadrili ústne. V takom prípade je lepšie vyžiadať si lehotu na písomné vyjadrenie, pretože oznámené pochybnosti správcu dane často krát daňový subjekt zaskočia a získate čas si svoje vyjadrenie premyslieť.

A čo teda odporúčame robiť, ak sú takéto pochybnosti správcu dane vznesené?

  1. Pripraviť novú argumentáciu. Čo najúplnejšie sa vyjadriť k jednotlivým sporným faktúram, podrobne vysvetliť, čo bolo predmetom fakturácie. Odporúčame zaslať písomné vyjadrenie.
  2. Doplniť dôkazy. K faktúram odporúčame doplniť zmluvy, objednávky, dodacie listy, preberacie protokoly, dokumenty k preprave, emailovú komunikáciu, fotografie atď.
  3. Navrhnúť vykonanie dôkazov, ktoré nie sú vo Vašej kompetencii. Ide hlavne o návrh na vypočutie svedkov. Viac o využití svedkov v tomto článku.

Daňová kontrola môže trvať maximálne jeden rok a počas tohto obdobia môžete byť niekoľkokrát konfrontovaní požiadavkami daňového úradu na predloženie doplňujúcich dokladov, či vysvetlení k odstráneniu pochybností. To znamená, že aj keď ste kontrolórom už raz zaslali svoje vyjadrenia a dôkazy, kontrolór ich môže znovu spochybniť a tým sa prenáša dôkazné bremeno znovu na Vás a Vašou úlohou bude tieto nové pochybnosti znovu odstrániť.

Povieme to na rovinu: tento proces odstraňovania pochybností správcu dane je často časovo náročný a v prípade nepredloženia dostatočnej argumentácie a dôkazov môžete očakávať ukončenie kontroly s nálezom.

Ak ste sa v rámci daňovej kontroly dostali až do tejto fázy a neviete ako ďalej, neváhajte nás osloviť.  V rámci našich dlhoročných skúsenosti vo VGD máme už bohatú skúsenosť s tým ako samotné daňové kontroly prebiehajú, a vieme Vás v celom jej procese zastúpiť tak, aby ste z nej vyšli s čo najmenšou ujmou. Taktiež vám odporúčame sledovať našu webovú stránku, Facebook či LinkedIn pre ďalšie aktuálne informácie, ale aj tipy a rady na vašej ceste podnikaním.

Pomôžeme vám pripraviť sa na daňovú kontrolu.

Kontaktujte nás. 

Najnovšie správy

osetrovne

Zmena v oblasti ošetrovného a dlhodobého ošetrovného

Čítaj viac
danova-kontrola

3 tipy ako postupovať, ak vzniknú kontrolórom pri daňovej kontrole pochybnosti

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac