2 týždne plateného voľna aj pre otcov - otcovská dovolenka od 1.10.2022

Prichádza novela Zákonníka práce (z. č. 311/2001 Z. z.), ktorá umožní otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznik nároku na dávku materské iného poistenca (otca) zo sociálneho poistenia v rozsahu 2 týždňov (14 kalendárnych dní) v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa (bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské, alebo rodičovský príspevok ).

Právo na platenú otcovskú dovolenku nie je povinnosť, ide o možnosť.

V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie 28 týždňov nároku na materské iného poistenca (otca) môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského (napr. 2 týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa). 

To znamená, že tesne po narodení dieťaťa si bude môcť požiadať o dávku v trvaní maximálne dvoch týždňov a o zvyšok si môže požiadať neskôr.

Aby otcovi vznikol nárok na túto dávku musí spĺňať podmienky nároku:

  • v posledných dvoch rokoch platil nemocenské poistenie minimálne 270 dní
  • zároveň nepoberá rodičovský bonus

Materské počas otcovskej dovolenky nebude vyplácať zamestnávateľ, ale bude financované z nemocenského poistenia.

Výška materskej dávky počas otcovského voľna bude závisieť od výšky vymeriavacieho základu otca, z ktorého prispieval do fondu nemocenského poistenia

Novela nového znenia návrhu zákona, ktorý schválila vláda dňa 26.05.2022, by mala mať účinnosť po podpise prezidentkou od októbra 2022.

Neustále sledujeme zmeny v Zakonníku práce.

Ak máte otázky, kontaktujte nás.

Najnovšie správy

dokazne bremeno

Je unesenie dôkazného bremena plne v moci daňového subjektu?

Čítaj viac
amendment labour law

11 najdôležitejších zmien novely zákonníka práce od 01.10.2022

Čítaj viac

Najnovšie správy

Prečítajte si naše najnovšie správy

Viac