Prípadová štúdia

cfo

Efektívne zabezpečenie CFO služieb

Klient

Medzinárodná skupina spoločností v oblasti realít a developmentu rozširuje svoje portfólio a projekty a potrebuje personálne zastrešiť finančné riadenie, kontrolling a manažérsky reporting dovnútra holdingu. Interne nevie túto agendu pokryť vlastnými silami a obracia sa na poradcu.

Potreba

Personálne zastrešiť finančné riadenie, kontrolling a manažérsky reporting dovnútra holdingu. Klient sa
obracia na konzultantov VGD Slovakia so zámerom zabezpečiť uvedené „finance functions“ prostredníctvom interim finančného manažéra.

Riešenie

V spolupráci s VGD zadefinovaný rozsah činností a ich periodicita, ktorú bude zabezpečovať pre klienta konzultant. 

Aké služby klient dostal?

a)  Set-up manažérskeho reporting balíčka na báze Microsoft Power BI a jeho pravidlný update a údržba

b)  Mesačný reporting vrátane komentovania hlavných udalostí a dohodnutých KPIs v skupine

c)  Príprava ročného finančného plánu a jeho implementácia do reporting nástrojov

Referencia

„Spolupráca so spoločnosťou VGD Slovakia pre nás predstavovala dôležitý krok smerom k zabezpečeniu efektívneho finančného riadenia, plánovanie, kontrolingu a včasného manažérskeho reportingu do vnútra nášho holdingu. Ako medzinárodná skupina spoločností v oblastí realít a development, so silným zameraním na rast a rozširovanie našich aktivítpotrebujeme nákladovo efektívne zabezpečiť aj fungovanie financií a kontrolingu. Z tohto dôvodu sme sa obrátili na poradcov VGD Slovakia, ktorí nám poskytli potrebné odborné a ľudské kapacity. - tzv. interim finančného manažéra. Pomohli nám nastaviť moderný manažérsky, reporting, balíček na báze Microsoft Power BI. Tento nástroj nám umožňuje mať pravidelný komentovaný prehľad o našej finančnej situácii a výkonnosti jednotlivých projektov. Dnes vnímame konzultantov z VGD ako súčasť nášho širšieho
tímu a obraciame sa na nich s čoraz väčšími výzvami.”

Ing. Vladimír Vikor , konateľ/executive  

Alex M M Hubrecht, , konateľ/executive

BESICO HOLDING s.r.o.

Potrebujete pomôcť v oblasti CFO?

Neváhajte nás kontaktovať.