Prehľad podporných opatrení

Od začiatku krízy Covid-19 sa aktualizovala celá škála zákonov a vytvorila sa nová legislatíva s cieľom zaviesť niekoľko podporných opatrení, aby sa jednotlivci a podniky mohli vyrovnať s účinkami pandémie. Niektoré z nich boli neskôr odvolané, iné sa zmenili alebo predĺžili, niekedy v priebehu niekoľkých hodín.

Preto sme sa rozhodli rozdeliť tieto zmeny do 4 hlavných oblastí a zaručiť, že tu každý pondelok nájdete najnovší a aktuálny prehľad, založený na platných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na piatok večer predchádzajúceho týždňa. Preto sme pre vás vytvorili nižšie uvedené sekcie z oblasti HR, daní, finančnej podpory a ostatných oblastí. Tieto sekcie vás prevedú rôznymi opatreniami, pričom každá z nich ponúka aj ďalšie podrobnosti.

HR a príspevky v čase Covid-19

HR je teraz v centre záujmu mnohých spoločností. Ako čo najlepšie riadiť vašich zamestnancov? Pozrime sa teda na pracovné právo, aké možnosti sa vám v tejto oblasti naskytujú, prípadne aké systémy priameho odškodnenia môžete čerpať, aby ste dostali príspevky od štátu na vaše náklady na prácu. Patria tu tiež zmeny týkajúce sa platenia sociálnych príspevkov, daní zo mzdy či možnosti využívania štátnych balíkov Prvá Pomoc.

Podporné opatrenia v oblasti daní

V oblasti daní existuje celý zoznam opatrení, od predĺženia lehôt až po odloženie platby daní a pozastavenie daňových kontrol.

Finančná podpora

Mnoho firiem vyčerpalo svoje financie. Stále máte niekoľko záväzkov týkajúcich sa pôžičiek a lízingu? Aké sú vaše možnosti? Môžete odložiť platby? Aké budú vaše náklady v tomto smere?

Prípadne potrebujete ďalšiu pôžičku, aby ste mohli platiť svojim zamestnancom a kritickým dodávateľom? Možno vám pomôže osobitná záruka od štátu, ktorá vás presvedčí banku, aby vám poskytol túto pôžičku.

Ďalšie oblasti

Okrem týchto 3 hlavných kategórií zmien, pandémia Covid-19 priniesla na Slovensko aj niekoľko ďalších. Medzi ne napríklad patrí zákaz exekúcií a bankrotu, alebo zákaz vlastníkov zrušiť nájomnú zmluvu v prípade, že nájomca neplatí nájomné počas obdobia pandémie. Prostredníctvom tohto odkazu sme pripravili prehľad týchto opatrení.

Trápia vás ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať!