Menu
Site Selector

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1.Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou VGD SLOVAKIA s. r. o.. Pravidlá ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcom webovom odkaze https://sk.vgd.eu/ochrana-osobnych-udajov

2.Účel spracúvania osobných údajov

VGD SLOVAKIA s. r. o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb za nasledujúcim účelom a v rozsahu:

  • Zber e-mailových adries na účely zasielania informačných obežníkov (Meno, Priezvisko,
    E-mail, Telefónne číslo, Adresa)
  • Zber e-mailových adries za účelom zaslania cenovej ponuky (Meno, Priezvisko,
    E-mail, Telefónne číslo, Adresa)

3.Umiestnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú na serveroch spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o..

Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

4.Doba uchovávania osobných údajov

Akékoľvek osobné údaje, ktoré uchovávame v súvislosti s marketingovými a servisnými správami zasielanými formou newsletter správ alebo formou SMS a MMS správ, budeme uchovávať po dobu, na ktorú ste nám dali súhlas alebo kým nám neoznámite, že tieto informácie už nechcete ďalej dostávať.

5.Práva dotknutej osoby

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom ziadosti o pristup k ou.

V prípade, že sa chcete sťažovať na formu spracúvania vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na poverenú Zodpovednú osobu, ktorej adresa je dpo.vgdslovakia@vgd.eu  alebo písomne na adresu organizácie:

VGD SLOVAKIA s. r. o.

Moskovská 13

811 08 Bratislava

 

Poverená Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov následne preskúma vašu sťažnosť a bude s vami komunikovať, aby ste túto sťažnosť vyriešili. Ak aj naďalej budete mať pocit, že vaša sťažnosť nebola  vyriešená alebo že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu údajov.