Menu
Site Selector

News

Tax Link - Newsletter

This edition´s articles were sourced from a variety of tax professionals from member firms across the network, who provide knowledge and an update on country tax changes an international development.

Read more

Tax seminár "Zmeny v daňovej legislatíve"

Všeobecné informácie: Kedy: utorok, 6. Februára, 2018 od 13:30 do 16:30 Kde: Austria Trend Hotel , Vysoká 2A, Bratislava Účastnícky poplatok: pre členov bez poplatku Jazyk: anglicky a slovensky s prekladom Počet účastníkov je obmedzený, nutná rezervácia! Prosíme o potvrdenie účasti do 2.februára 2018 na: http://netherlandschamber.sk/events

Read more

Tax Seminar "Changes in Tax Legislation"

General Information When: Tuesday, February 6, 2018 , from 1.30 p.m. to 4.30 p.m. Where: Austria Trend Ho t el , Vysoká 2A, Bratislava Entrance fee: free of charge form members Language: English and Slovak with translation Limited number of participants - reservation is essential! Please register by February 2, 2018 at: http://netherlandschamber.sk/events

Read more

Amendments of Tax Acts enacted in December 2017

Amendments of Tax Acts enacted in December 2017 Enacted Amendment of Income Tax act Enacted Amendment of Act on Value Added Tax

Read more

Novely daňových zákonov schválené v decembri 2017

Novely daňových zákonov schválené v decembri 2017 1) Schválená novela zákona o dani z príjmov 2) Schválená novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Read more

Novela zákona o účtovníctve a novely daňových zákonov schválené v októbri 2017

Obsah: 1. Schválená novela zákona o účtovníctve 2. Schválená novela zákona o správe daní (daňového poriadku) 3. Schválené novely zákonov o spotrebných daniach

Read more

Amendment to the Accountancy Act and Amendments to Tax Acts approved in October 2017

Content: 1. Adopted amendment to the Accountancy Act 2. Adopted amendment to the Act on Tax Administration (Tax Procedure Code) 3. Adopted amendment of the Acts on Excise Duties

Read more

Aktualizácia - Investičný seminár v Brusseli

Fotky zo seminára ktorý sa konal dňa 17.októbra nájdete tu:

Read more

Update - Investment seminar in Brussels

Photos from Seminar that took place on 17th of October can be found here:

Read more