Menu
Site Selector

Contact

Bratislava

Moskovská 13
811 08 Bratislava
T: +421 2 5920 1112
Google maps

 • Bart Waterloos

  bart.waterloos@vgd.eu

  partner – audítor

  v spoločnosti VGD pracuje od roku 1998

  Vzdelanie:

  1992 - 1996 UFSIA – University of Antwerp, Belgium: applied economics,
  špecializácia Účtovníctvo a audítorstvo
  1996 - 1997 University of Ghent, Belgium; masters degree in International Accounting and Auditing, study stay in Cork, Ireland and Goteborg, Sweden
  od 2005 Belgian chamber of auditors: registered auditor
  od 2010 Slovenská komora audítorov, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, licencia audítora

  Pracovné skúsenosti:

  od 01/2009 VGD - AVOS AUDIT s.r.o., Bratislava
  pozícia: partner, audítor
  04/2004 – 12/2008 VGD – AVOS AUDIT s.r.o., Bratislava
  pozícia: country manager
  07/1999 – 03/2004 VGD, PODZIMEK A SUMA – AUDIT, s.r.o. Praha
  pozícia: audit manager
  07/1998 – 06/1999 CVBA Van Geet, Derick & C° (VGD), Brussels, Belgium
  pozícia: asistent audítora

Piešťany

Krajinská cesta 2954/32
921 01 Piešťany
T: +421 33 7352 910
    +421 33 7352 911

Google maps

 • Erik Marek

  erik.marek@vgd.eu

  Vzdelanie:

  1990 - 1996 Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
  od 1998 daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
  od 2000 Člen Metodickej komisie SKDP pre DPPO, DPFO a iné dane
  od 2002 Slovenská komora audítorov, licencia audítora

  Pracovné skúsenosti:

  od 2005 VGD – AVOS TAX k.s., Piešťany (predtým AVOS TAX, k.s.),
  pozícia: daňový poradca – partner
  od 2003 VGD – AVOS AUDIT s.r.o., Piešťany (predtým AVOS AUDIT, s.r.o.)
  pozícia: audítor – partner

 • Marián Škorník

  marian.skornik@vgd.eu

  Vzdelanie:

  1987 - 1991 Vysoká škola ekonomická v Bratislave, fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici
  1997 daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
  2004 Slovenská komora audítorov, licencia audítora
  2003 – 2009 znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo

  Pracovné skúsenosti:

  od 2005 VGD – AVOS TAX k.s., Piešťany (predtým AVOS TAX, k.s.),
  pozícia: daňový poradca – partner
  od 2003 VGD – AVOS AUDIT s.r.o., Piešťany (predtým AVOS AUDIT, s.r.o.)
  pozícia: audítor – partner