Webinár: DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru

Webinár

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pre Vás pripravila webinár Exportnej akadémie na tému "DPH pri službách súvisiacich s dodaním tovaru". 

PRE KOHO JE WEBINÁR URČENÝ
Cieľom pripravovaného webinára je pomôcť podnikateľom, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je cezhraničné obchodovanie s tovarom, zorientovať sa v problematike zdaňovania spomínaných služieb a zodpovedať ich otázky. 

PREDNÁŠAJÚCI
Peter Schmidt – tax specialist VGD Slovakia

PROGRAM

S tovarovými cezhraničným transakciami je spojené aj poskytovanie veľkého množstva rôznych služieb, ktoré sa však už z pohľadu DPH zdaňujú inak, ako sa zdaňujú dodávky tovaru. Ide napríklad o prenájom skladov, skladovacie služby, prepravné služby, prenájom dopravných prostriedkov, doplnkové služby pri preprave tovaru, colno-deklaračné služby a iné.
Pri poskytovaní služieb spojených s dodaním tovaru sa v niektorých prípadoch navyše uplatňuje aj oslobodenie od DPH, ktoré situáciu zdaňovania služieb komplikuje.

JAZYK: slovenský 

REGISTRÁCIA:

Prostredníctvom formuláru najneskôr do 7.marca.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
bezplatne 

TEŠÍME SA NA VÁS