Menu
Site Selector

Zákon o registri partnerov verejného sektora

17feb
od 1. februára 2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“). Tento zákon by mohol mať vplyv na Vaše obchodné aktivity s verejným sektorom.
 
V doleuvedenom Bulletine prinášame podrobnejšie informácie:
 
newsflash_22017_sk.pdf (142.65Kb)