Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Zníženie daňovej povinnosti aj pre väčšie obchodné spoločnosti!

09dec
Od 1.1.2020 sa sadzba dane z príjmov znižuje z pôvodných 21 % na 15 % pre obchodné spoločnosti a živnostníkov s príjmami nepresahujúcimi výšku 100 000 EUR za jedno zdaňovacie obdobie.   
Existuje mnoho daňovníkov, ktorých príjmy presahujú túto hranicu. Avšak prehodnotením  obchodných aktivít týchto daňovníkov by sme mohli nájsť riešenie, ako by sa dala využiť možnosť dosiahnutia daňovej výhody v súvislosti s neprekročením zákonom stanoveného limitu výšky príjmu, na ktoré sa vzťahuje nižšia sadzba dane a tým dosiahnuť daňovú úsporu. 
Ak by sa posúdením obchodných aktivít týchto daňovníkov našlo riešenie založením ďalšej obchodnej spoločnosti, odborný tím advokátskej kancelárie VGD Legal s.r.o., Vám rád založí novú obchodnú spoločnosť a zabezpečí súlad s daňovými a štatutárnymi povinnosťami. Založenie ďalšej obchodnej spoločnosti nesie aj náklady spojené so súdnym poplatkom, splnením účtovných a daňových povinností. Tieto náklady budú veľmi pravdepodobne pokryté úsporou na daňovej povinnosti už v prvom roku. 
Vo VGD Vám radi pomôžeme s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa (nielen) tejto problematiky. Pre viac informácií, prosím, kliknite na náš web, Facebook či Linked-In.
Tags: 
dane - poradenstvo