Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Zmeny v pracovnoprávnej oblasti

20jan

Nový rok 2020 opäť prináša množstvo legislatívnych zmien. 

Často je náročné rýchlo sa v nich zorientovať a preto Vám dávame do pozornosti najdôležitejšie legislatívne zmeny v pracovnoprávnej oblasti, ktoré vstupujú do platnosti od 1. Januára 2020.

 

Mzdové veličiny

Mesačná minimálna mzda                                            580,00 EUR

Hodinová minimálna mzda                                           3,333 EUR

Pre oblasť minimálnych mzdových nárokov je potrebné rešpektovať aj stupne náročnosti práce

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane                      367,85 EUR

Mesačný daňový bonus na dieťa nad 6 r.                      22,72 EUR

Mesačný daňový bonus na dieťa   do 6 r.                     45,44 Eur

Životné minimum                                                         210,20 Eur

Hranica príjmu uchádzača o zamestnanie                      210,20 Eur

Odvody do poisťovní a maximálne vymeriavacie základy

Zdravotné poistenie                                                     bez limitu     

Sociálne     poistenie                                                   7 091,00 Eur                    

 

Spätné priznanie dôchodku a opravné mesačné výkazy

Novela zákona o sociálnom poistení prináša nasledovnú zmenu. V prípade, ak bol zamestnancovi priznaný dôchodok spätne, zamestnávateľa je povinný od 1. januára 2020 opravovať mesačné výkazy poistného a príspevkov odo dňa vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku a nie odo dňa jeho priznania tak ako to platilo do 31.12.2019. Vznik preplatku sa taktiež posudzuje najskôr odo dňa vydania rozhodnutia. Deň priznania dôchodku je teda deň vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Dividendy a maximálny vymeriavací základ

Na dividendy vyplatené v roku 2020 sa uplatní maximálny vymeriavací základ vo výške 60 780,00 EUR. Odvod sa vzťahuje len na poistencov zdravotne poistených na území SR.

Podpisovanie vyhlásení na uplatnenie základnej nezdaniteľnej časti základu dane

Od 1. januára 2020 sa ruší každoročná povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie do konca januára. Zároveň môže zamestnanec, po vzájomnej písomnej dohode so zamestnávateľom doručiť vyhlásenie aj elektronicky (e-mailom). Týmto opatrením sa administratívna záťaž zamestnávateľa výrazne zníži.

Úprava výmery dovolenky

Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorá stanovuje zmenu o výmere dovolenky v trvaní najmenej 5 týždňov (25 dní). Na ňu má nárok zamestnanec, ktorý:

  • do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej veku 33 rokov,
  • sa trvale stará o dieťa.

Táto novinka však vytvára priestor pre diskusiu a otázky v aplikačnej praxi, na ktoré spomínaná novela nereflektuje: čo je to trvalá starostlivosť o dieťa, nakoľko Zákonník práce tento pojem nedefinuje, a taktiež ako postupovať v prípade striedavej starostlivosti.

 Vo VGD Vám radi pomôžeme s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa (nielen) tejto problematiky. Pre viac informácií, prosím, kliknite na náš web, Facebook či Linked-In.