Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Zmena výšky stravného od 1.7.2019

24jún

S účinnosťou od 01.07.2019 začína platiť vládou schválená zmena výška stravného.

Sumy stravného pre pracovné cesty sa zvýšia nasledovne:

  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,80 eura na 5,10 eura,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,10 eura na 7,60 eura,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,90 eura na 11,60 eura.

Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravovanie zamestnancom vo výške najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (táto suma je daňovým výdavkom). Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Zamestnávateľ si môže do daňových výdavkov zahrnúť stravné maximálne vo výške 55 % zo sumy stravného, čo bude od 1. 7. 2019 suma 2,81 eura.

Hodnota stravovacej poukážky alebo stravnej jednotky na stravovacej karte musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zvyšuje sa teda aj minimálna hodnota stravnej jednotky (stravný lístok alebo stravná jednotka na stravovacej karte) zo súčasných 3,60 eur na 3,83 eur.

V prípade, ak sa potrebujete v danej problematike poradiť, obráťte sa na našich mzdových špecialistov.

Link: http://sk.vgd.eu/sluzby/mzdy

Tags: 
Stravné - Diéty