Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Zavedenie systému eKasa

10máj

TERMÍN NA ZAVEDENIE SYSTÉMU „ekasa“ SA BLÍŽI

Projekt Finančnej správy SR – „eKasa“ predstavuje online napojenie doteraz používaných elektronických registračných pokladníc („ERP“) podnikateľmi priamo na systém Finančnej správy SR).

S účinnosťou od 1.7.2019  bude povinnosťou u všetkých podnikateľov evidovať prijatú tržbu iba dvomi spôsobmi, a to prostredníctvom:

  • on-line registračnej pokladnice (ORP) alebo
  • virtuálnej registračnej pokladnice (VRP).

Zaužívaný pojem ERP od 1.7.2019 zanikne a zostane len pojem on-line registračná pokladnica („ORP“). Podnikateľ si však môže rozšíriť možnosti, čo sa týka spôsobu evidovania tržieb. Pokladnicou môže byť nielen klasická ERP, ktorá bude on-line napojená na Finančnú správu SR, ale aj tablet, mobil, počítač alebo samotná VRP.

Projekt eKasa je online evidencia o každom nákupe/transakcii, pričom Finančná správa SR bude mať o tom okamžitú informáciu. Každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku dát eKasa. Najdôležitejšou odmienkou je už spomínané internetové pripojenie, cez ktoré sa budú informácie odosielať do eKasy. Na vydávanie bločkov pre zákazníka môže slúžiť nielen pokladnica, ale aj tablet alebo mobil, ktorý má funkciu pripojenia sa k tlačiarni. Tento projekt by mal priniesť menej administratívnej záťaže, znížiť náklady podnikateľov na servisné organizácie a zabezpečiť dostupnosť evidovaných tržieb v režime 24/7 počas doby archivácie a zabezpečiť kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (=nie je potrebná uzávierka).

Pripájanie do systému eKasa bude možné najskôr od 1.4.2019 do 30.6.2019, pričom zostáva zachovaná povinnosť celoplošného pripojenia k 1.7.2019.

* * *

V prípade dodatočných otázok a záujmu o hlbšie posúdenie systému eKasa a postupu registrácie v systéme eKasa sme Vám ochotne k dispozícií. Neváhajte sa preto na nás obrátiť.

Tags: 
eKasa