Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Zamestnávanie rakúskych daňových rezidentov

18dec

Dávame Vám do pozornosti nasledovnú legislatívnu zmenu pre oblasť zamestnávania rakúskych daňových rezidentov v slovenských firmách.

Od 01. 01. 2020 v nadväznosti na novelu rakúskeho zákona o dani z príjmov bude mať každý slovenský zamestnávateľ, ktorý zamestnáva osoby žijúce v Rakúsku - trvalý pobyt (rakúskych daňových rezidentov), povinnosť registrovať sa v Rakúsku ako zamestnávateľ. Slovenskej firme vzniká povinnosť odvádzať z ich príjmov preddavky na daň zo závislej činnosti. Táto povinnosť sa do 31.12. 2019 vzťahovala iba na spoločnosti, ktoré mali v Rakúsku stálu prevádzkareň pre účely dane zo závislej činnosti.
Fyzická osoba podlieha v Rakúsku neobmedzenej daňovej povinnosti v prípade, že má v Rakúsku bydlisko alebo sa tam obvykle zdržiava. Zamestnávatelia, ktorí v Rakúsku nemajú stálu prevádzkareň pre účely dane zo mzdy a zamestnávajú rakúskeho daňového rezidenta musia:

  • registrovať sa ako zahraničný zamestnávateľ na rakúskom daňovom úrade
  • zasielať mesačný súhrn miezd
  • mesačne vypočítať  mzdy a zrážky, a zaplatiť rakúsku daň zo mzdy rakúskemu daňovému úradu (do 15. dňa nasledujúceho po vyplatení mzdy)
  • ročne (pravdepodobne do konca februára nasledujúceho roka) zasielať prehľad o vyplatených mzdách

Vo VGD Vám radi pomôžeme s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa (nielen) tejto problematiky. Pre viac informácií, prosím, kliknite na náš web, Facebook či Linked-In.