Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: UBO - termín na splnenie povinnosti sa blíži

12júl

Identifikácia konečných užívateľov výhod - zostáva už len 6 mesiacov

Zákon č. 297/2008 Z. z. proti praniu špinavých peňazí (ďalej len ako „Zákon“):

Zavádza pre všetky právnické osoby povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod (ďalej len „UBO“) do obchodného registra

UBO je fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo združenie majetku alebo v prospech, ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť či obchod.

Novela  Zákona prikazuje všetkým právnickým osobám identifikovať svojho UBO a zapísať ho do obchodného registra  do 31.12.2019Údaje o UBO je právnická osoba povinná uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie UBO a ešte 5 rokov od zániku tohto postavenia. Tento zápis nezbavuje partnera verejného sektora povinnosti zapísať svojho konečného užívateľa výhod aj do registra partnerov verejného sektora.

Právnická osoba, ktorá si nesplní povinnosť zapísať UBO, môže byť sankcionovaná pokutou až do výšky 1.000.000,- Eur.

V prípade potreby Vám radi poskytneme naše odborné poradenstvo a  zabezpečíme zapísanie UBO do obchodného registra.

http://sk.vgd.eu/sluzby/pravne-sluzby

Tags: 
UBO - Legal