Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Refundácia DPH – termín podania žiadosti sa nezadržateľne blíži

09sep

Termín na podanie žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty, tzv. VAT refund z iných členských štátov EÚ za rok 2018 sa končí 30. septembra 2019.

Požiadať môžete o vrátenie minimálne 50 EUR z dane na jednej žiadosti. Tieto  žiadosti sa spracovávajú a podávajú prostredníctvom aplikácie Finančnej správy SR elektronicky a musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podanie žiadosti je možné za obdobie najmenej 3 kalendárnych mesiacov a najviac za obdobie jedného kalendárneho roka. 

Nárok na vrátenie dane zaplatenej v inom členskom štáte EÚ majú tí platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na Slovensku a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch s daňou príslušného štátu pre účely svojho podnikania.

Pokiaľ podnikatelia spĺňajú podmienky na vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte EÚ môžu o jej vrátenie požiadať sami alebo využiť splnomocneného zástupcu, ktorý celý proces zabezpečí.

Naša spoločnosť pravidelne spracováva predmetné žiadosti, preto sa neváhajte obrátiť na našich odborníkov z daňového oddelenia. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke https://sk.vgd.eu/sluzby/dane.