Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov

11mar

Do 1. apríla 2019 právnické a fyzické osoby majú možnosť poslať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na štruktúrovanom tlačive (OZN493v17 - Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a ktoré je zverejnené na jeho webovom sídle.

Podľa § 49 ods. 3 písm. a) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, si právnické a fyzické osoby môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia najviac o 3 mesiace ak nemali príjmy zo zahraničia. Podmienkou predĺženia lehoty je podanie oznámenia Finančnému riaditeľstvu do 1.apríla 2019. V Oznámení je potrebné uviesť novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorou musí byť posledný deň kalendárneho mesiaca t.z. 30.4., 31.5. alebo 30.6. Posledný deň predĺženia je daň zároveň splatná.

V prípade, ak právnické a fyzické osoby majú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môžu si taktiež oznámením podľa § 49/3/b predĺžiť lehotu až o 6 mesiacov. Pod príjmami zo zdrojov v zahraničí sa rozumejú príjmy, ktoré sú predmetom dane  a nie sú oslobodené od dane podľa zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.  a ani podľa medzinárodnej zmluvy.

Nakoľko fyzické osoby podnikatelia majú od 1. júla 2018 povinnosť komunikovať s finančnou správou len elektronicky, tak aj predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je možné podať už len elektronicky. Nakoľko je k elektronickej komunikácii potrebná registrácia na portáli finančnej správy, je potrebné spraviť niekoľko krokov v dostatočnom predstihu pred podaním samotného Oznámenia, príp. daňového priznania.

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať našich daňových špecialistov.

 

Tags: 
DPPO - odklad