Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň - Obhajovať svoje práva ako daňovníka na súde sa oplatí

15okt

V dnešnom článku by sme Vás radi informovali o dvoch úšpešných sporoch, ktoré sme absolvovali v uplynulých týždňoch. Podarilo sa nám obhájiť práva našich klientov v oblasti dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnickej osoby. 

Negatívne rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR ako druhostupňového orgánu o právach daňovníka ešte nemusí predstavovať skutočnosť, že daňovník nie je v práve. Takéto rozhodnutia sú totiž napadnuteľné žalobou na správnom súde, ktorý nezriedka rozhoduje inak ako daňová správa.

Prvý spor v oblasti dane z pridanej hodnoty sa týkal ručenia za daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, v ktorom sa nám podarilo presvedčiť správny súd, že v prípade nášho klienta neboli splnené zákonné podmienky ručenia za daň. V napadnutej veci došlo k porušeniu procesných práv nášho klienta najmä s ohľadom na tú skutočnosť, že  správca dane uložil svojim rozhodnutím nášmu klientovi ako daňovníkovi povinnosť ručiť a teda zaplatiť daň z pridanej hodnoty za dodávateľa bez toho, aby náš klient mal možnosť prístupu ku všetkým listinám, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie správcu.

Druhý spor v oblasti dane z príjmov  potvrdil, že v daniach neplatí zjednodušený predpoklad, že  neuznanie práva na odpočet dane z pridanej hodnoty sa  rovná automatickému neuznaniu zodpovedajúcich nákladov ako daňový výdavok v oblasti dane z príjmov právnických osôb.

Prípady našich klientov môžu byť povzbudením aj pre ostatných, že vyvinúť zvýšené úsilie v boji za práva daňovníkov môže priniesť pozitívne výsledky. Neváhajte sa preto na nás obrátiť, naši odborníci sú pripravení podať aj Vám pomocnú ruku. Viac informácií nájdete na našej webovej a facebookovej stránke, a taktiež na našom Linked In-ovom profile. 

Pripravili: Mária Sedliaková, Peter Schmidt, daňové oddelenie VGD SLOVAKIA s. r. o.

Tags: 
súd - právo - dane