Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Menej ako 4 týždne na pripojenie sa do systému eKasa!

04jún

Menej ako 4 týždne na pripojenie sa do systému eKasa!

Finančná správa SR opakovane dáva do pozornosti prostredníctvom informačných letákov, ako aj na svojom webovom sídle povinnosť pripojenia sa do systému eKasa pre všetkých podnikateľov prijímajúcich tržbu v hotovosti.

Povinnosť pripojenia sa je stanovená s účinnosťou od 1. júla 2019, pričom pre každú online registračnú pokladňu zapojenú do systému eKasa je podnikateľ povinný požiadať finančnú správu o pridelenie nového kódu. Pridelenie tohto kódu môže trvať niekoľko dní, preto si to nenechávajte na poslednú chvíľu. Od 1. júla 2019 zaniknú pôvodne pridelené daňové identifikačné kódy elektronických registračných pokladníc, tzv. DKP. To znamená, že ak sa podnikateľ nestihne pripojiť včas do systému eKasa, t.j. nepožiada včas o pridelenie nového kódu, nebude môcť oprávnene prijímať tržby v hotovosti.

Používatelia elektronických registračných pokladníc by mali zároveň preveriť, či ich model pokladnice bude modifikovateľný na prechod do systému eKasa a zároveň možnosť pripojenia sa na internetovú sieť. Uvedené odporúčame preveriť so servisnou organizáciou, prípadne s výrobcom pokladnice, resp. jej distribútorom, od ktorej bola elektronická registračná pokladnica v minulosti zakúpená.

V prípade, ak nebude možná modifikácia pokladnice, má podnikateľ iba dve možnosti:

  • zakúpiť si nový kompatibilný model online registračnej pokladnice, ktorá umožní pripojenie a evidenciu tržieb v systéme eKasa alebo
  • prejsť na aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice.

Ak už podnikateľ využíva evidenciu tržieb prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice prechod na systém eKasa bude plynulý a automatický, t.j. nevyplývajú mu už ďalšie povinnosti v súvislosti s registráciou do systému eKasa.

Termín pripojenia online registračných pokladníc zapojených do systému eKasa sa už nezadržateľne blíži, a preto ak máte povinnosť prejsť do systému eKasa a neviete si rady alebo máte pochybnosti, neváhajte sa obrátiť na tím našich daňových špecialistov, ktorí sú pripravení zodpovedať Vaše otázky a vysvetliť postup a spôsob pripojenia sa do systému eKasa.

 

Tags: 
eKasa