Menu
Site Selector

Tip na tento týždeň: Kompenzácia za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS)

25júl

Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len „Zákon“) zaviedla pre právnické a fyzické osoby možnosť požiadať o kompenzáciu za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia v cenách za elektrinu.

Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.

Žiadosť o kompenzáciou je  nutné podať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“). Na jej podanie je oprávnená každá právnická/fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky stanovené zákonom. Medzi rozhodujúce podmienky pri podávaní tejto žiadosti je spotreba elektriny aspoň 1GWh v predchádzajúcom roku a aby hlavná podnikateľská činnosť spadala do zoznamu vyše 60 oprávnených priemyselných odvetví (napr. výroba celulózy, výroba vybraných plastových výrobkov, ťažba soli, tkanie textilu atď.).

Splnenie vybraných podmienok žiadateľ preukazuje správou overenou audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Požadovaný rozsah a štruktúru správy zverejnilo MH SR vo svojej vyhláške, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy, a rovnako aj spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom.

Žiadosť o kompenzáciu v roku 2019 je nutné predložiť do 31.08.2019.

V prípade, že sa potrebujete v danej oblasti poradiť alebo hľadáte audítorskú spoločnosť za účelom overenia správy, neváhajte kontaktovať naše audítorské oddelenie, email: vladimir.mochnal@vgd.eu, telefón: +421 33 735 29 10.

Link: http://sk.vgd.eu/sluzby/audit

 

Tags: 
TPS - Kompenzácia