Menu
Site Selector

Prezentácia z daňového seminára 2020 na tému "Aké zmeny priniesol rok 2019?"

12feb

Dňa 6.2. 2020 sa uskutočnil každoročný daňový seminár pre členov zahraničných obchodných komôr v SR, tento rok pod názvom „TAX seminár - Aké zmeny nám priniesol rok 2019?“.

Tax seminár bol organizovaný VGD SLOVAKIA s.r.o. v spolupráci s Grant Thornton Consulting, k.s. a tento rok naň zavítalo do Hotela Devín približne 70 účastníkov. 

Hlavnými témami boli zmeny v daňovej legislatíve, ktorým budú musieť podnikatelia čeliť od začiatku roku 2020. Seminár bol zameraný hlavne na legislatívne zmeny v oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, daňového poriadku, účtovníctva, medzinárodného zdaňovania a zavedenia účinnosti novej smernice EÚ známej pod označením „DAC6“ o oznamovaní cezhraničných opatrení/schém finančnej správe, ktorých hlavným účelom je získanie daňovej výhody pre ich používateľov.

Seminára sa ako každoročne zúčastnili aj zástupcovia z Ministerstva financií SR, ktorí krátko informovali o plánovaných legislatívnych zmenách v roku 2020 a takisto sa aktívne zapájali do diskusie s prednášajúcimi a s účastníkmi podujatia.

Väčšiu diskusiu s účastníkmi semináru vyvolala téma k možnosti zavedenia celoplošného reverse-charge mechanizmu v SR (t. j. mechanizmu prenesenia povinnosti platiť DPH na príjemcu plnenia), obdobne ako sa plánuje zaviesť v susednej ČR a téma k efektívnejšiemu a prehľadnejšiemu uskutočňovaniu legislatívnych zmien len k 1. januáru daného roku, aby sa daňovníci dokázali pripraviť na všetky zmeny lepšie a včas.

Niekoľko fotiek zo seminára nájdete po kliknutí na tento odkaz. Taktiež pripájame prezentáciu v slovenskom jazyku. Pre viac informácií o našich službách a aktivitách navštívte náš web, facebook či Linked-In

Prezentácia (974.67Kb)