Menu
Site Selector

Pracovné raňajky - Kryptomena

Všeobecné
11jún

Vytváranie novej digitálnej ekonomiky

Dnešný moderný svet sa postupne približuje k úplnej digitálnej ekonomike. Čoskoro budú všetky ekonomické procesy uľahčené a optimalizované pomocou digitálnych technológií. To bude mať vplyv na mnohé aspekty našej každodennej podnikateľskej činnosti, ako je najmä zúčtovateľnosť, transparentnosť, zodpovednosť za ochranu údajov, spracovanie transakcií, spracovanie platieb, spôsob, akým budeme zdaňovaní a oveľa viac.

Počas pracovných raňajok, dňa 29. mája, boli tieto témy odprezentované zástupcami spoločností Wall it a VGD SLOVAKIA za účelom poskytnutia lepšieho prehľadu o niektorých zmenách, ktoré sú už v účinnosti, ale tiež o zmenách, ktoré možno očakávať, že budú súčasťou vašej každodennej obchodnej činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do systému Blockchain a inteligentných zmlúv

Podujatie otvoril Rastislav Vašička, hlavný technologický zástupca spoločnosti Wall it s.r.o., ktorý  vysvetlil hosťom aspekty súvisiace s Blockchain a tzv. inteligentných zmlúv. Informoval nás, že Blockchain je neporušiteľná digitálna kniha ekonomických transakcií, ktorá môže byť naprogramovaná tak, aby zaznamenávala nielen finančné transakcie, ale prakticky všetko čo má cenu. Treba mať na pamäti, že všetky informácie uložené v Blockchain tam navždy zostávajú. Inteligentné zmluvy Vám pomáhajú vymieňať peniaze, majetok, akcie alebo akúkoľvek inú cennú vec transparentným, bezkonfliktným spôsobom a vyhnúť sa tak službám sprostredkovateľa. Dozvedeli sme sa, že Blockchain je ideálny pre ukladanie dát a ich ochranu. Kombinácia Blockchain a tzv. inteligentných zmlúv môže viesť k rôznym službám smerom k zákazníkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Budúcnosť kryptomeny ako platobného prostriedku v maloobchodnom predaji, elektronickom obchode a vernostných programoch

Po tomto všeobecnom úvode, Ockert Loubser, generálny riaditeľ spoločnosti Wall it s.r.o. pokračoval svojou prezentáciou, v ktorej nám ukázal, ako vidí budúcnosť kryptomeny ako platobného prostriedku v maloobchode, elektronických obchodoch a vernostných programoch. V maloobchodnom prostredí a prostredí elektronického obchodu sú šifrovacie a blokové siete navrhnuté tak, aby ochránili kupujúcich, predávajúcich a obchodníkov spôsobom, ktorý tradičné finančné služby a meny poskytnúť nemôžu. Okrem toho, že prinášajú úspory za poplatky, náklady a čas, prinášajú aj riadenie rizika pre maloobchod a elektronický obchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

ICO ako nástroj na získavanie finančných prostriedkov

ICO (Initial Coin Offering) alebo počiatočná ponuka mincí bola témou, ktorú riešil Michael Loubser, predseda Core Group, a najmä to, ako môžu byť nástrojom na získanie finančných prostriedkov. ICO predstavuje neregulované prostriedky, pomocou ktorých sa získavajú finančné prostriedky na nový podnik založený na šifrovaniach a blokoch. Používajú ho začínajúci podnikatelia na prekonanie prísneho a regulovaného procesu zvyšovania kapitálu, ktorý vyžadujú rizikoví kapitalisti alebo banky. V kampani o informáciách týkajúcich sa ICO, sa percento kryptomeny predáva skorým sprostredkovateľom projektu výmenou za zákonné platidlá alebo iné kryptomeny, avšak zvyčajne za Bitcoin.

Zdaňovanie kryptomien

A čo daňové a účtovné aspekty? Daniel Martíny, daňový manager spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o. vysvetlil, že výnosy z kryptomien majú byť považované za ,,iný príjem“ a budú preto zdanené (vrátane príspevkov na zdravotné poistenie pre fyzické osoby). V účtovníctve by mali byť zahrnuté ako krátkodobé finančné aktíva a v princípe by sa nemali na konci roka prehodnocovať. Z pohľadu DPH by mal byť nákup a predaj kryptomeny oslobodený od DPH.

Digitálne platformy a daňový vplyv

Digitálna ekonomika taktiež vytvára úplne novú oblasť digitálnych platforiem, v ktorých prebieha podnikanie. To následne spôsobuje otázky, ako zdaniť tieto nové digitálne platformy. Róbert Kalmár, daňový poradca spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o, nám predstavil novú slovenskú legislatívu, ktorá je platná a účinná od 1. januára 2018. Slovenské úrady budú predpokladať, že na Slovensku vzniká stála prevádzkareň, a preto by mala byť daň zaplatená lokálne. To môže viesť k situácii, kedy by zrážková za služby poskytované zahraničnej digitálnej platforme nemala byť zaplatená.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatívy EÚ a OECD

Digitálna ekonomika nie je limitovaná len hranicami Slovenska a z tohto dôvodu by nemala byť limitovaná ani zdaňovaním. Branislav Kováč, daňový poradca a partner spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o. ukončil podujatie vysvetlením iniciatív, ktoré sa uskutočňujú na úrovni EÚ a OECD. Každá krajina chce svoj podiel na dani z hodnoty vytvorenej na jej území podnikmi v digitálnej ekonomike. Dočasným riešením EÚ by bolo zdanenie veľmi veľkých digitálnych firiem na úrovni 3% ich obratu.

 

 

 

 

 

 

 

Na podujatí sa zúčastnilo takmer registrovaných 50 účastníkov, čím sa kapacita účasti naplnila. Určite preskúmame spokojnosť s podujatím a čoskoro zorganizujeme doplňujúci seminár.

VGD SLOVAKIA s.r.o.                                                    Wall it

Moskovská 13                                                                Klariská 7

811 08 Bratislava                                                            811 03 Bratislava

www.vgd.eu                                                                    www.wallit.eu

 

 

presentation-blockchain-may29-rastislav_small.pdf (1.17Mb) the_future_of_cryptocurrency_as_means_of_payment_in_retail_e-commerce_and_loyalty_programs_-_ockert_loubser.pdf (1009.09Kb) ico_for_fundraising_-_michael_loubser_small.pdf (483.23Kb) kryptomeny_a_ich_zdanovanie_v_sr_business_breakfast_hok_29_5_2018_final_upravy.pdf (902.39Kb) zdanovanie_digitalnych_platforiem.pdf (898.49Kb) novy_vyvoj_zdanovania_digitalnej_ekonomiky_.pdf (597.34Kb)