Menu
Site Selector

Novely daňových zákonov schválené v októbri 2016

14nov

Obsah

1. Schválená novela zákona o dani z pridanej hodnoty

2. Schválená novela zákona o správe daní (Daňový poriadok)

3. Schválená novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

4. Schválená novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

5. Novinky vo VGD

newsflash_novely_danovych_zakonov_11_2016_sk.pdf (143.99Kb)