Menu
Site Selector

Legislatívna zmena od 1.12. 2016 - sumy stravného

Všeobecné
01dec

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijalo opatrenie, ktorým zvyšujú od 1.12.2016 sumy stravného nasledovne:

·         4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

·         6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

·         10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

Nové sadzby budú mať vplyv:

·         na výpočet minimálnej hodnoty gastrolístka (hodnota sa zvýši z 3,15 EUR na 3,38 EUR),

·         na výpočet stravného pri tuzemských pracovných cestách od 1.12.2016,

·         na výšku výdavkov na stravné, ktoré si môže osoba s príjmami z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti (SZČO) dať do daňových výdavkov.

 

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky