Menu
Site Selector

Nexia

NEXIA je popredná svetová sieť nezávislých poradenských a účtovníckych spoločností poskytujúcich komplexné portfólio služieb auditu, účtovníctva, ako aj daňových a poradenských služieb.

Členské firmy navzájom spolupracujú a pomáhajú tak svojim klientom dosiahnuť ich obchodné a finančné ciele. Strategicky správne rozmiestnenie členov slúži rôznorodým medzinárodným požiadavkám ich klientely.

Nexia International neposkytuje služby pod svojim menom, nakoľko jej členské firmy nie sú súčasťou celosvetového partnerstva. 
Nexia International neberie na seba žiadnu zodpovednosť za spáchanie akéhokoľvek činu ani za finančné záväzky ktoréhokoľvek zo svojich členov. Každá členská firma Nexia International je samostatným právnym subjektom.
 
Ochranné známky NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA, ako aj logo NEXIA sú vlastníctvom Nexia International Limited a sú používané na základe licencie.