Menu
Site Selector

Mzdy

Služby

VGD SLOVAKIA Vám ponúka:

  • kompletné spracovanie miezd, vrátane daní, sociálneho a zdravotného poistenia a mzdové zostavy podľa Vašich požiadaviek
  • zasielanie výplatných pások v uzavretých (diskrétnych) obálkach
  • zaistenie prenosu dát do Vášho účtovného softvéru
  • konzultácie v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
  • vedenie personálnej evidencie a zabezpečenie styku s príslušnými úradmi
  • absolútna diskrétnosť a vysoký štandard ochrany osobných údajov