Menu
Site Selector

News

Novela zákona o účtovníctve a novely daňových zákonov schválené v októbri 2017

Obsah: 1. Schválená novela zákona o účtovníctve 2. Schválená novela zákona o správe daní (daňového poriadku) 3. Schválené novely zákonov o spotrebných daniach

Read more

Amendment to the Accountancy Act and Amendments to Tax Acts approved in October 2017

Content: 1. Adopted amendment to the Accountancy Act 2. Adopted amendment to the Act on Tax Administration (Tax Procedure Code) 3. Adopted amendment of the Acts on Excise Duties

Read more

Aktualizácia - Investičný seminár v Brusseli

Fotky zo seminára ktorý sa konal dňa 17.októbra nájdete tu:

Read more

Update - Investment seminar in Brussels

Photos from Seminar that took place on 17th of October can be found here:

Read more

Pozvánka na odborný seminár pre skúsených účtovníkov

VGD SLOVAKIA pozýva skúsených účtovníkov na odborný seminár: Termín konania: 28.6. 2017, v trvaní od 9.00 hod. - 13.00 hod. Miesto konania: Hotel Máj, Hlboká 5002/49, Piešťany Podrobné informácie o témach nájdete v prílohe

Read more

Country by country reporting (CbCR)

Od 1. marca 2017 v súvislosti s novelou zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, vzniká daňovým subjektom povinnosť poskytovať Finančnej správe Slovenskej republiky informácie slúžiace na zabezpečenie medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní...

Read more

Country by Country Report (CbCR)

Commencing on 1 March 2017 due to the amendment of the Act No. 442/2012 Coll. on International Administrative Assistance and Cooperation in Tax Matters as amended, for taxpayers a new reporting obligation for information provision has arisen, whereby they shall be obliged to provide information to the Slovak Financial Administration to ensure international assistance and cooperation in tax matters...

Read more

Pozvánka na pracovné raňajky na tému: CROSS-BORDER BUSINESS TRIP

Pozývame vás na pracovné raňajky na tému: Povinnosti zamestnávateľov pri vysielaní zamestnancov do inej krajiny EU - Focus on the obligations of employers as regards cross-border posting of employees Kedy: Utorok, 14.3.2017 o 9:00 hod. Registrácia: od 8.30 hod. miesto konania: Hotel Falkensteiner, Pilárikova ulica 5, Bratislava Viac informácií nájdete v pozvánke, viď nižšie - For more information please see invitation below:

Read more